Comanche, Twin

Wingspan: 72″

Length: 50″

Power: Twin .40 Glow

Comanche, Twin